Afleveradres

Meer informatie over bouw- en sloopafval

Als u een container voor bouw- en sloopafval bestelt, kunt u een mix van diverse materialen hierin doen. Puinafval, houtafval en kunststoffen zijn allemaal toegestaan. Het door REMONDIS ingezamelde bouw- en sloopafval gaat naar sorteerinstallaties. De mix van materiaalsoorten wordt in deze installaties weer zoveel mogelijk gescheiden en voor recycling geschikt gemaakt.

 

Wat mag wel in de container:

 • Hout
 • Puin (max. 10%)
 • Isolatiemateriaal
 • Metaal
 • Gips
 • Giboblokken
 • Gipsplaten

 bestelbutton

Wat mag niet in de container:

 • Asbest
 • Asbestgelijkend materiaal
 • Autobanden
 • Gevaarlijk afval
 • Elektrische apparaten
 • Schoorsteenpuin
 • Bitumineus afval

Terug naar overzicht 'afvalsoorten'