Afleveradres

Meer informatie over puinafval

Puinafval wordt door ons naar een puinbreker gebracht. Hier wordt het puin ‘gebroken’ en wordt er granulaat geproduceerd. Dit granulaat kan vervolgens als een funderingsmateriaal onder wegen worden ingezet. Hiermee zorgt het inzamelen van puinafval voor het voorkomen van het gebruik van grind voor wegenbouwprojecten. Het puin dient kleiner te zijn dan 80 cm x 80 cm. 

Wat mag wel in de puincontainer:

 • Baksteenpuin
 • Betonpuin
 • Keramiek
 • Tegelwerk
 • Straatklinkers
 • Stoeptegels
 • Dakpannen
 • Grind

bestelbutton

Wat mag niet in de puincontainer:

 • Asbest of asbesthoudend materiaal (zoals asbestcement)
 • Gresbuis
 • Schoorsteenpuin
 • Gips-/gasbeton
 • Giboblokken
 • Overige afvalsoorten die niet op puinafval lijken

 

Terug naar overzicht 'afvalsoorten'