Afleveradres

Meer informatie over tuinafval

Gaat u de tuin aanpakken? En verwacht u een flinke hoeveelheid afval? Dan is een container voor groenafval de ideale oplossing voor u. Wij plaatsen de container, u vult deze en wij halen de container vol weer op. Het afval brengen we vervolgens naar een vergistingsinstallatie of composteerbedrijf. De energiepotentie wordt hierbij gebruikt om groen gas op te wekken of stroom te produceren. Het organische restant (digestaat) wordt daarna gecomposteerd om als bodemverbeteraar weer ingezet te kunnen worden. Een prachtige kringloop dus.

Bomen en boomstronken worden door ons verkleind tot houtsnippers. Ook uit deze houtsnippers is prima energie te winnen.

Wat mag wel in de container voor tuinafval:

  • Takken
  • Snoeiafval
  • Bladeren
  • Grasmaaisel
  • Boomstammen en -stronken

 bestelbutton

Wat mag er niet in de container voor tuinafval:

  • Grote hoeveelheden grond
  • Tuinhout van schuttingen, tuinhuisjes e.d.
  • Plastic/ kunststoffen
  • Bielsen
  • Afvalstoffen die niets met de tuin of groen te maken hebben

Terug naar overzicht 'afvalsoorten'